Tu zverejňujeme zoznam neplatičov a nespoľahlivích zákazníkov

  

1.  AGC spol. s.r.o.  - Poprad
2.  MONEDA a.s.  - Turčianske Teplice
3.  UNIMONT Slovakia s.r.o.  - Liptovský Mikuláš
4.  Plynostav Pardubice a.s.  - Pardubice - Svítkov
5.  Milan Hrobár KOVEX - Hlohovec, m.č. Šulekovo
6.  ECOSINPLAST a.s.  - Trenčín
7.  STAKOS Slovakia a.s. - Dubnica nad Váhom
8.  JHJ Kovex, spol. s r.o. - Veľké Kozmálovce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty:

František Štepánek
+421 918 790 971
-------------------------------
Marek Kramarčík
+421 904 150 169
-------------------------------
Dušan Barienčík
+421 908 918 900
-------------------------------
Ivan Kasanický
+421 911 713 273
-------------------------------
Predaj strojov:
Jaroslav Obert
+421 905 270 463
-------------------------------
CNC machine dealer
& manufacturer - HACO
-------------------------------
 
marek_k_lm@imafex.sk
 
-----------------
 
Dušan Barienčík
+421 908 918 900
bed@imafex.sk
 
-----------------
 
Ivan Kasanický
+421 911 713 273
ikas@atlas.sk
 
-----------------
 
Predaj strojov:
Jaroslav Obert
+421 905 270 463
www.obeco.sk
 
-----------------
 
CNC machine dealer
& manufacturer - HACO
www.haco.com