Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým autorizovaným servisom kovotvárniacich strojov vyrobených firmou HACO N.V. a tiež servisom strojov vyrobených v bývalých Liptovských strojárňach a Strojárňach piesok, zahrňujúcim stredné a generálne opravy.

 Objednať servis tu:

Pre maximálnu spokojnosť zákazníka, ponúkame nielen kvalitné služby za rozumné ceny, ale tiež pomoc nášho plne vyškoleného personálu a to v čo najkratšom termíne.

 Vyplnené odoslať na 
   kuco@alconet.sk

Agrokomplex Nitra 2019

 

  Vážení obchodní partneri, ďakujeme za návštevu nášho stánku počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Agrokomplex Nitra 2019
Kolektív SKS s OBECO s.r.o.

  

 

 

      Stroje na predaj

       

Starostlivosť a pravidelná údržba významne prispievajú k predĺženiu životnosti a spoľahlivosti strojov. Pravidelný servis tak pomáha predchádzať poškodeniam, ktoré väčšinou vznikajú vo chvíli, keď stroj najviacej potrebujete. Z týchto dôvodov si Vám dovoľujeme ponúknuť vykonávanie pravidelných servisných prehliadok a údržby vašich strojov.