Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým autorizovaným servisom kovotvárniacich strojov vyrobených firmou HACO N.V. a tiež servisom strojov vyrobených v bývalých Liptovských strojárňach a Strojárňach piesok, zahrňujúcim stredné a generálne opravy.
Pre maximálnu spokojnosť zákazníka, ponúkame nielen kvalitné služby za rozumné ceny, ale tiež pomoc nášho plne vyškoleného personálu a to v čo najkratšom termíne.

Strojársky veľtrh Nitra 2018

  Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vás týmto pozvať na návštevu nášho stánku počas 25. Medzinárodného  strojárskeho veľtrhu v Nitre v termíne od 22.-25.5.2018

v pavilóne M1. Tešíme sa na Vás.  

 

 

      Stroje na predaj

       

Starostlivosť a pravidelná údržba významne prispievajú k predĺženiu životnosti a spoľahlivosti strojov. Pravidelný servis tak pomáha predchádzať poškodeniam, ktoré väčšinou vznikajú vo chvíli, keď stroj najviacej potrebujete. Z týchto dôvodov si Vám dovoľujeme ponúknuť vykonávanie pravidelných servisných prehliadok a údržby vašich strojov.