UPOZORNENIE 
Pre zavedenie prísnych opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, nebudeme vykonávať žiadne servisné zásahy mimo Slovenskú republiku!

 HacoServis 

Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým autorizovaným servisom kovotvárniacich strojov vyrobených firmou HACO n.v. a tiež servisom strojov vyrobených v bývalých Liptovských strojárňach a Strojárňach piesok.

 Objednať servis tu:

Pre maximálnu spokojnosť zákazníka, ponúkame nielen kvalitné služby za rozumné ceny, ale tiež pomoc nášho plne vyškoleného personálu a to v čo najkratšom termíne.

 Vyplnené odoslať na 
   kuco@alconet.sk

    Aj v týchto mimoriadnych časoch fungujeme a sme k dispozícii pre urgentné zásahy, údržbu        a technickú podporu. 

HacoSERVIS      
 
 

Starostlivosť a pravidelná údržba významne prispievajú k predĺženiu životnosti a spoľahlivosti strojov. Pravidelný servis tak pomáha predchádzať poškodeniam, ktoré väčšinou vznikajú vo chvíli, keď stroj najviacej potrebujete. Z týchto dôvodov si Vám dovoľujeme ponúknuť vykonávanie pravidelných servisných prehliadok a údržby vašich strojov.